ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้เว็บไซต์ของทางโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม


กำลังย้ายข้อมูลเว็บไซต์ ระบบ DNS มีปัญหา


ให้นักเรียนศึกษา ความรู้ในสื่อการเรียนรู้ ผ่านทางระบบ Online บน Youtube


ศึกษาลำดับที่ 4,5 และทบทวนจากลำดับที่ 1 ถึง 5 (ครูพิสุทธิ์ เศิกศิริ)

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง Link 1 Link 2
1 Dreamweaver Database (PHP/MySQL) ตอนที่ 1 SetUp https://www.youtube.com/watch?v=Wp-oFRsPy7k https://www.youtube.com/watch?v=ezIcFMq5DAo
2 Dreamweaver Database (PHP/MySQL) ตอนที่ 2 สร้าง Connection กับ MySQL https://www.youtube.com/watch?v=0ZnKaX6dyyU  
3 Dreamweaver Database (PHP/MySQL) ตอนที่ 3 การสร้าง Recordset/Bindings เพื่อการผูกข้อมูลกับเว็บเพจ https://www.youtube.com/watch?v=_alNtuv2zfM  
4 Dreamweaver Database (PHP/MySQL) ตอนที่ 4 สร้าง Repeat Region สำหรับการแสดงผลที่มากกว่า 1 Records https://www.youtube.com/watch?v=z611N-72DVY  
5 Dreamweaver Database (PHP/MySQL) ตอนที่ 5 สร้าง Dynamic Table ดึงข้อมูลจาก MySQL ขึ้นมาแสดงผล https://www.youtube.com/watch?v=F-2AvwBDtnM  
6 Dreamweaver Database (PHP/MySQL) ตอนที่ 6 การเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ตารางข้อมูลใน MySQL (Insert Data) https://www.youtube.com/watch?v=dcHRZeTnef0  
7 Dreamweaver Database (PHP/MySQL) ตอนที่ 7 ป้องกันปัญหาภาษาไทยกับ MySQL https://www.youtube.com/watch?v=43BwUG3GJYc  
8 Dreamweaver Database (PHP/MySQL) ตอนที่ 8 การลบข้อมูล (Delete Record) https://www.youtube.com/watch?v=EMmVgrnnBgk  
9 Dreamweaver Database (PHP/MySQL) ตอนที่ 9 การแก้ไขข้อมูล https://www.youtube.com/watch?v=HNt75zmUHcQ  
10 Dreamweaver Database (PHP/MySQL) ตอนที่ 10 โปรแกรมค้นหาข้อมูล (Search) https://www.youtube.com/watch?v=SS6UWyQkoeI  
11 Dreamweaver Database (PHP/MySQL) ตอนที่ 11 เริ่มทำระบบ Login https://www.youtube.com/watch?v=jH2tO-FgSbY  
12 Dreamweaver Database (PHP/MySQL) ตอนที่ 12 สร้างระบบ Login/Logout https://www.youtube.com/watch?v=DgG2HKCNu7E  
13 Dreamweaver Database(PHP/MySQL) ตอนที่ 13 ตรวจสอบสิทธิ์/ข้อความต้อนรับ (Restrict Access) https://www.youtube.com/watch?v=za4XquIpNrs  
14 Dreamweaver Database (PHP/MySQL) ตอนที่ 14 สร้างการรับสมัครสมาชิก (เพิ่มสมาชิกใหม่) https://www.youtube.com/watch?v=jDEcI8OAOGY  
15 Dreamweaver Database (PHP/MySQL) ตอนที่ 15 บทสรุปความรู้ที่ได้จาก 14 คลิปความรู้ https://www.youtube.com/watch?v=xJrP_e4P62M  

-------------------------------- รายวิชาโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล ง30215 --------------------------------